Розрахунок експлуатаційних показників


Для розрахунку плану експлуатації необхідно знайти коефіцієнт випуску автомобілів на лінію.


(2.4.1)
Де автомобіле-дні в експлуатації на планований період
Автомобіле-дні в господарстві


Середня тривалість перебування в наряді одного автомобіля за добу визначається за формулою:
ч (2.4.2)
Де автомобіле-години в наряді
автомобіле-дні в експлуатації на планований період


Середня відстань перевезення вантажу:
, Км (2.4.3)
Де - Річний обсяг транспортної роботи, т.км
річний обсяг перевезень вантажу, т

Коефіцієнт використання пробігу визначається як відношення пробігу з вантажем до загального пробігу, тобто:
(2.4.4)
Де пробіг з вантажем
загальний пробіг

Коефіцієнт використання вантажопідйомності може бути визначений (відношення фактичної вантажопідйомності до номінальної) за формулою:
(2.4.5)
Де фактична вантажопідйомність
номінальна вантажопідйомність


Продуктивність одного Розрахунок експлуатаційних показників середньооблікового автомобіля, т становить:
т (2.4.6)
Де річний обсяг перевезень вантажу, т
середньооблікова кількість автомобілів

Обсяг транспортної роботи одного середньооблікового автомобіля, т.км
т.км (2.4.7)
Де - Річний обсяг транспортної роботи, т.км
середньооблікова кількість автомобілів

Дані зводяться в таблицю наступного вигляду.


Таблиця 2.4.1


Експлуатаційні показники діяльності «ВАТ АТП 11855»

Показник Значення показника
Коефіцієнт випуску автомобілів на лінію 0,7
Коефіцієнт використання пробігу 0,75
Коефіцієнт використання вантажопідйомності 0,75
Продуктивність одного середньооблікового автомобіля, т
Обсяг транспортної роботи одного середньооблікового автомобіля, т.км 299718,8

2.5 Програма перевезень (провізні можливості)«ВАТ АТП 11855»

Програма перевезень визначається за такими формулами:
а) обсяг перевезень, т
т (2.5.1)
Де тривалість зміни, год
вантажопідйомність автомобіля, т Розрахунок експлуатаційних показників
коефіцієнт використання вантажопідйомності,
середньотехнічну швидкість, км / год
коефіцієнт використання пробігу
пробіг з вантажем, км
час простою автомобіля під вантажно-розвантажувальними операціями
автомобіле-дні в експлуатації на планований період

б) транспортна робота, т.км
т.км (2.5.2)

Розрахункові дані зводяться в таблицю наступного вигляду.

Таблиця 2.5.1


Показники програми перевезень АТП

Показник Значення показника
Річний обсяг перевезень, т
Річний обсяг транспортної роботи, т.км

Виробниче планування


Потреба в автотранспортних засобах, необхідних для перевезення конкретного виду вантажів, розраховується за формулою:
(2.6.1)
Де загальний перевезень вантажу, т
продуктивність одного автомобіля, т

2.5 Організаційний план

План по праці й заробітній платі

Розробка плану по праці й заробітній платі має на меті визначити необхідну кількість Розрахунок експлуатаційних показників працівників всіх категорій, рівень продуктивності праці й фонди заробітної плати на планований період.


documentaoucuuz.html
documentaoudcfh.html
documentaoudjpp.html
documentaoudqzx.html
documentaoudykf.html
Документ Розрахунок експлуатаційних показників