Державне статистичне спостереження

Конфіденційність статистичної інформації забезпечується статтею 21 Закону України “Про державну статистику”
Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею1863 Кодексу України про адміністративні правопорушення
Звіт з праці за січень -______________200р.
Подають: Терміни подання Форма № 1-ПВ (термінова, квартальна) ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держкомстату України 17.07.2007 № 223
юридичні особи, відокремлені підрозділи, визначені за переліком органів державної статистики - органу державної статистики за місцезнаходженням не пізніше 7-го числа після звітного періоду
Респондент: Найменування___________________________________________________________________________________________ (юридична особа або відокремлений підрозділ) Місцезнаходження (юридична адреса):______________________________________________________________________ (юридична особа або відокремлений підрозділ)________________________________________________________________________________________________________ (поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо, ______________________________________________________________________________________________ № будинку /корпусу, № квартири Державне статистичне спостереження /офісу) Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається звіт (фактична адреса):________________________________________ (юридична особа або відокремлений підрозділ) ________________________________________________________________________________________________________ (поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо, ________________________________________________________________________________________________________ № будинку /корпусу, № квартири /офісу)

Розділ I. Склад фонду оплати праці та інші виплати

Назва показників Код рядка За період з початку року, тис.грн.
А Б
1. Фонд оплати праці штатних працівників, всього (ряд. 4020+4030+4080)
у тому числі:
Фонд основної заробітної плати
Фонд додаткової заробітної плати, всього
з нього:
- надбавки та доплати до тарифних ставок та посадових окладів
- премії та винагороди, що носять систематичний характер (щомісячні, щоквартальні)
- виплати в порядку компенсації втрати заробітної плати Державне статистичне спостереження згідно чинного законодавства:
у зв’язку з порушенням термінів її виплати
внаслідок зростання споживчих цін
Заохочувальні та компенсаційні виплати, всього
з них:
- матеріальна допомога
- соціальні пільги, що носять індивідуальний характер
Оплата за невідпрацьований час (із ряд. 4030, 4080)
з нього оплата (компенсація) основної та додаткової відпусток
Рядки 4120 – 4150 заповнюються у звіті за січень – грудень
Натуральна оплата праці, нарахована продукцією, що дозволена до виплати працівникам (із ряд. 4010)
2. Виплати, що не входять до фонду оплати праці
Доходи, дивіденди, проценти згідно акцій, внесків та договорів оренди земельних ділянок та майна, що нараховані до сплати (у грошовій та натуральній формі):
- штатним працівникам облікового складу
- особам, які не перебувають Державне статистичне спостереження в обліковому складі
Нараховано виплат працівникам за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням
з них:
- оплата перших п'яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів підприємства
3. Реалізовано продукції та послуг
Вартість проданої продукції та наданих послуг штатним працівникам в рахунок нарахованої заробітної плати (п.п. 2.1.7. Інструкції зі статистики заробітної плати)

Примітка.Показники кількості працівників та робочого часу заповнюються в цілих одиницях, вартісні показники – з одним десятковим знаком.Розділ IІ. Кількість та фонд оплати праці окремих категорій працівників

(за період з початку року)

Назва показників Код рядка Середньооблікова Державне статистичне спостереження кількість, осіб Фонд оплати праці, тис. грн. Відпрацьовано людино–годин
А Б
Із загальної кількості штатних працівників облікового складу:
- жінки
- працівники, оплата праці яких фінансується за рахунок коштів державного та місцевого бюджету (заповнюють бюджетні установи (розпорядники бюджетних коштів)
Працівники, які не перебувають в обліковому складі (позаштатні):
зовнішні сумісники
працюючі за цивільно - правовими договорами (трудовими угодами)

Розділ III. Розподіл працівників за розмірами заробітної плати

за________________ 200__р.

(заповнюється за останній місяць кварталу – березень, червень, вересень, грудень)

Назва показників Код рядка Фактично, осіб
А Б
Кількість штатних працівників, яким оплачено 50% і більше робочого часу, встановленого на місяць, всього (сума ряд. 8020 – 8120)
у тому числі Державне статистичне спостереження у розмірі:
до
від до
від до
від до
від до
від до
від до
від до
від до
від до
понад
Кількість штатних працівників, які повністю відпрацювали місяць (із рядка 8010)
із них працівники, у яких нарахована заробітна плата була в межах мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством
Довідково. Облікова кількість працівників на кінець місяця, яким встановлено тарифну ставку (оклад, посадовий оклад) нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законодавством для працездатної особи

Розділ ІV. Рух робочої сили

Назва показників Код рядка За період з початку року
Усього штатних працівників, осіб з них жінки
А Б
Прийнято
з них: на новостворені робочі місця
Вибуло Державне статистичне спостереження, усього
з них з причин: скорочення штату
плинності кадрів (за власним бажанням, звільнено за прогул та інші порушення трудової дисципліни, невідповідність займаній посаді)
Облікова кількість штатних працівників на кінець звітного періоду
Кількість вакансій на кінець звітного періоду

Керівник (власник)_____________________________________________ _________________________________________________
(підпис) (П.І.Б)
Виконавець___________________________________________________
(П.І.Б)
телефон: _______________________________ факс: ________________________ електронна пошта:___________________________


documentaoucuuz.html
documentaoudcfh.html
documentaoudjpp.html
documentaoudqzx.html
documentaoudykf.html
Документ Державне статистичне спостереження